مترجــم حـضـوری

نوشته شده توسط محسن تقی پور تقی پور

دارالترجمه سپهر با داشتن تیم های حرفه ای همچنین آماده خدمت رسانی به نهاد و ارگان ها برای ارسال مترجم حضوری/شفاهی میباشد. با توجه به محدودیت ها این امکان در حال حاظر تنها در استان خراسان رضوی میسر میباشد. برای دریافت هزینه ها تماس حاصل نمائید.