ترجمه های حوزه فیزیک، مکانیک و صنایع

ترجمه های حوزه فیزیک، مکانیک و صنایع

فصل 5 مدل سازی و شبیه سازی اجزاء محدود

کد فایل
20140707
عنوان انگلیسی
Book = Machining of Hard Materials by J. Paulo Davim
Chapter 5 Finite-element Modeling and Simulation
عنوان فارسی
کتاب = ماشین کاری مواد سخت ویراست جی پائولو داویم
فصل 5 مدل سازی و شبیه سازی اجزاء محدود
تعداد صفحه
56
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام فصل 5 از کتاب

مساله رقابتی قیمت گذاری و موقعیت یابی هاب

کد فایل
20141106
عنوان انگلیسی
A competitive hub location and pricing problem
عنوان فارسی
مساله رقابتی قیمت گذاری و موقعیت یابی هاب
تعداد صفحه
35
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

نیرومندی حرکت میلی ربات با طرح هزارپا در برابر ناتوانی پا

کد فایل
20141099
عنوان انگلیسی
Robustness of centipede-inspired millirobot locomotion to leg failures
عنوان فارسی
نیرومندی حرکت میلی ربات با طرح هزارپا در برابر ناتوانی پا
تعداد صفحه
20
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله