ترجمه های مربوط به حوزه عمران

ترجمه های مربوط به حوزه عمران

یک مدل تخمین سر و صدای ترافیک جاده ای مبتنی بر GIS

کد فایل
20140715-1
عنوان انگلیسی
A GIS based road traffic noise prediction model
عنوان فارسی
یک مدل تخمین سر و صدای ترافیک جاده ای مبتنی بر GIS
تعداد صفحه
14
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

نقشه برداری سر و صدای ترافیک جاده ای در گوانجو با استفاده از GIS و GPS

کد فایل
20140715-2
عنوان انگلیسی
Road traffic noise mapping in Guangzhou using GIS and GPS
عنوان فارسی
نقشه برداری سر و صدای ترافیک جاده ای در گوانجو با استفاده از GIS و GPS
تعداد صفحه
18
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

زمانبندی خودرو حمل و نقل عمومی بطور برجسته چند نوع خودرو

کد فایل
20141125
عنوان انگلیسی
Public transport vehicle scheduling featuring multiple vehicle types
عنوان فارسی
زمانبندی خودرو حمل و نقل عمومی بطور برجسته چند نوع خودرو
تعداد صفحه
35
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله