ترجمه های حوزه برق و الکترونیک

ترجمه های حوزه برق و الکترونیک

خوشه بندی خنثی انرژی برای استخراج انرژی شبکه های حسگرهای بیسیم

کد فایل
20140914
عنوان انگلیسی
Energy neutral clustering for energy harvesting wireless sensors Networks
عنوان فارسی
خوشه بندی خنثی انرژی برای استخراج انرژی شبکه های حسگرهای بیسیم
تعداد صفحه
32
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله

فصل 8 فنون طراحی بیشتر از کتاب تکنیک های طراحی صفحه جریان منتشر شده برای انطباق با EMC

کد فایل
20140669
عنوان انگلیسی
Book PRINTED CIRCUIT BOARD DESIGN TECHNIQUES FOR EMC COMPLIANCE
Chapter 8 Additional Design Techniques
عنوان فارسی
کتاب تکنیک های طراحی صفحه جریان منتشر شده برای انطباق با EMC
فصل 8 فنون طراحي بيشتر
تعداد صفحه
55
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فصل 8 کتاب