مجموعه مقالات مرتبط به حوزه ورزش

مجموعه مقالات مرتبط به حوزه ورزش

بهبود یادگیری حرکتی از طریق آموزش های خارجی و بازخورد

کد فایل
20141193
عنوان انگلیسی
Enhancing motor learning through external-focus instructions and feedback
عنوان فارسی
بهبود یادگیری حرکتی از طریق آموزش های خارجی و بازخورد
تعداد صفحه
5
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
فقط بخش مقدمه ترجمه شده است

توضیح کوتاه درباره فوتبال و والیبال و قوانین آنها

کد فایل
20141218
عنوان انگلیسی
Volleyball & Football Rules
عنوان فارسی
قوانین فوتبال و والیبال
تعداد صفحه
8
زبان ترجمه
انگلیسی به فارسی
توضیحات شروع و پایان
تمام مقاله