مترجــم حـضـوری

دارالترجمه سپهر با داشتن تیم های حرفه ای همچنین آماده خدمت رسانی به نهاد و ارگان ها برای ارسال مترجم حضوری/شفاهی میباشد. با توجه به محدودیت ها این امکان در حال حاظر تنها در استان خراسان رضوی میسر میباشد. برای دریافت هزینه ها تماس حاصل نمائید.

روش های سفارش

روش های پرداخت

موقعیت ما در گوگل

 

 مشهد، لادن 16 پلاک 40 طبقه همکف