ترجـمـه منابع چند رسانه ای

از دیگر خدمات ما ترجمه منابع چند رسانه ای است:

فایل های صوتی: ایجاد متن برای فایل های صوتی، ترجمه فایل های صوتی به زبان مورد درخواست

فایل های  تصویری: امکان ساخت زیرنویس برای فیلم ها، ویدوئو کلیپ ها، و مستندها به زبان انگلیسی یا ترجمه زیر نویس فیلم ها، ویدئو کلیپ ها، و مستندها به زبان فارسی

سایت ها: ترجمه سایت ها به زبان مورد درخواست

روش های سفارش

روش های پرداخت

موقعیت ما در گوگل

 

 مشهد، لادن 16 پلاک 40 طبقه همکف