رمز دوم یا رمز اینترنتی را چگونه دریافت کنم؟

برای خرید اینترنتی شما به چهار گروه از اطلاعات نیاز دارید:

1. شماره 16 رقمی کارت: بر روی کارت شما چاپ شده است.

2. تاریخ انقضای کارت : بر روی کارت شما چاپ شده است.

3. CVV2: بر روی کارت شما چاپ شده است.

4. رمز اینترنتی: باید از عابر بانک دریافت نمائید.

اگر رمز اینترنتی ندارید به شیوه بیان شده در فیلم زیر میتوانید به عابربانک بانک صادر کننده کارتتان مراجعه و  آن را دریافت نمائید تا با داشتن آن بتوانید از هر سایتی خرید اینترنتی انجام دهید

روش های سفارش

روش های پرداخت

موقعیت ما در گوگل

 

 مشهد، لادن 16 پلاک 40 طبقه همکف