در این قسمت شما می توانید ترجمه هایی را بیابید که ما در حوزه علوم انسانی انجام داده ایم. با زیرشاخه هایی چون ادبیات، حسابداری، مدیریت، منطق، فلسفه ، حقوق، ... ** دقت کنید این ها ترجمه هایی هستند که توسط دارالترجمه سپهر از قبل صورت گرفته و اکنون برای فروش و استفاده عموم است **

با زیرشاخه هایی چون ژنتیک، مهندسی بیوپزشکی، بیوتکنولوژی، ورزش، ... ** دقت کنید این ها ترجمه هایی هستند که توسط دارالترجمه سپهر از قبل صورت گرفته و اکنون برای فروش و استفاده عموم است **

با زیرشاخه هایی چون مهندسی عمران، برق، الکترونیک، کشاورزی، ریاضی محض، فیزیک محض، ... ** دقت کنید این ها ترجمه هایی هستند که توسط دارالترجمه سپهر از قبل صورت گرفته و اکنون برای فروش و استفاده عموم است **

با زیرشاخه هایی چون معماری، شهرسازی، موسیقی و...

زبان انگلیسی عمومی: متون با سطح سختی عمومی مانند جزوات بروشورها و ...

Copyright www.maxx-marketing.net

روش های سفارش

روش های پرداخت

موقعیت ما در گوگل

 

 مشهد، لادن 16 پلاک 40 طبقه همکف