- - علوم انسانی

با زیر شاخه های مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بحران، مدیریت رفتار و ...

با زیر رشته های حقوق، حقوق قضائی، حقوق کنسولی، علوم قضای، فقه و حقوق اسلامی و ...

شامل زیر شاخه های ادیان و مذاهب، الهیات، عرفان، علوم دینی، ...

Copyright www.maxx-marketing.net

روش های سفارش

روش های پرداخت

موقعیت ما در گوگل

 

 مشهد، لادن 16 پلاک 40 طبقه همکف